Intel ไตรมาส 4/2018 รายได้รวมยังคงทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง | Blognone

[su_tech_head_1] [su_tech_head_2]

อินเทลรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2018 รายได้รวม 18,657 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 5,195 ล้านดอลลาร์

รายงานในไตรมาสนี้ของอินเทล ก็ยังไม่มีอัพเดตใด ๆ เกี่ยวกับซีอีโอคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทน Brian Krzanich โดยยังคงเป็นซีเอฟโอ Bob Swan ที่รับบทบาทเป็นซีอีโอรักษาการณ์ต่อไป

รายได้แยกตามหมวดธุรกิจ กลุ่ม Client Computing มีรายได้ 9,800 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10%, กลุ่ม Data Center รายได้ 6,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% ส่วนกลุ่มหน่วยความจำรายได้ 1,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25%

Bob Swan กล่าวว่าตลอดปี 2018 อินเทลทำผลงานได้ทั้งรายได้ที่เป็นสถิติใหม่สูงสุดในทุกหมวดธุรกิจ เช่นเดียวกับกำไรที่ทำสถิติสูงสุด ซึ่งอินเทลคาดว่าซีพียู 10 นาโนเมตรจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ใหม่ตลอดปี 2019

ที่มา: อินเทล

ขอขอบคุณ แหล่งที่ มา >> Blognone | Tech News That’s Worth
https://www.blognone.com/node/107736

[su_tech_foo_1] [su_tech_foo_2]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *